Inne regulaminy

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KALENDARZ ADWENTOWY Z HERBATĄ (NA INSTAGRAMIE)”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Wygraj kalendarz adwentowy z herbatą (na facebooku)jest firma Cup and You, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 17. listopada 2016 roku do 27.11.2016.
 3. Promocja dotyczy użytkowników portalu Instagram.

 §2 NAGRODY

 1. W konkursie zostanie przyznana 1  nagroda (dalej: „Pula Nagród) w postaci kalendarza adwentowego z herbatą o wartości jednostkowej 79 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników portalu Instagram.
 2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu:
  1. Dodać  profil _cupandyou_ do obserowanych na swoim profilu Instagram.
  2. Udostępnić zdjęcie konkursowe https://www.instagram.com/p/BM6AUluAQwy/?taken-by=_cupandyou_https://www.instagram.com/p/BM6AUluAQwy/?taken-by=_cupandyou_ na tablicy na swoim profilu Instagram
  3. W przypadku otrzymania informacji o wygranej – podać dane do wysyłki Nagrody (w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji).
 4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 5. Nagroda zostanie wysłana Kurierem pod wskazany przez Uczestnika adres w terminie nie później niż do 3 dni roboczych. Koszt wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.
 6. Losowanie Nagrody odbędzie się 28.11.2016. W losowaniu wezmą udział osoby, które spełniły czynności wymienione w ust. 3.
 7. O wygraniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem portalu Instagram. W przypadku nie podania danych adresowych do wysyłki – zostanie wylosowany nowy Uczestnik, który wygra Nagrodę.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@cupandyou.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony pisemnie droga elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu Cup and You, tj. www.cupandyou.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KALENDARZ ADWENTOWY Z HERBATĄ (NA FACEBOOKU)”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Wygraj kalendarz adwentowy z herbatą (na facebooku)jest firma Cup and You, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 11. listopada 2016 roku do 27.11.2016.
 3. Promocja dotyczy użytkowników portalu Facebook.

 §2 NAGRODY

 1. W konkursie zostanie przyznana 1  nagroda (dalej: „Pula Nagród) w postaci kalendarza adwentowego z herbatą o wartości jednostkowej 79 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników portalu Facebook.
 2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu:
  1. Polubić Fanpage Cup and You na Facebooku tj. https://www.facebook.com/cupandyou
  2. Udostępnić post związany bezpośrednio z Konkursem na Facebooku tj. https://www.facebook.com/cupandyou/photos/a.1704195743241047.1073741827.1695037480823540/1709100672750554/?type=3&theater,
  3. W przypadku otrzymania informacji o wygranej – podać dane do wysyłki Nagrody (w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji).
 4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 5. Nagroda zostanie wysłana Kurierem pod wskazany przez Uczestnika adres w terminie nie później niż do 3 dni roboczych. Koszt wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.
 6. Losowanie Nagrody odbędzie się 28.11.2016. W losowaniu wezmą udział osoby, które spełniły czynności wymienione w ust. 3.
 7. O wygraniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem portalu Facebook. W przypadku nie podania danych adresowych do wysyłki – zostanie wylosowany nowy Uczestnik, który wygra Nagrodę.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@cupandyou.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony pisemnie droga elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu Cup and You, tj. www.cupandyou.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KALENDARZ ADWENTOWY Z KAWĄ (NA FACEBOOKU)”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Wygraj kalendarz adwentowy z kawą (na facebooku)jest firma Cup and You, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 11. listopada 2016 roku do 27.11.2016.
 3. Promocja dotyczy użytkowników portalu Facebook.

 §2 NAGRODY

 1. W konkursie zostanie przyznana 1  nagroda (dalej: „Pula Nagród) w postaci kalendarza adwentowego z kawą o wartości jednostkowej 89 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników portalu Facebook.
 2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu:
  1. Polubić Fanpage Cup and You na Facebooku tj. https://www.facebook.com/cupandyou
  2. Udostępnić post związany bezpośrednio z Konkursem na Facebooku tj. https://www.facebook.com/cupandyou/photos/a.1704195743241047.1073741827.1695037480823540/1709100062750615/?type=3&theater,
  3. W przypadku otrzymania informacji o wygranej – podać dane do wysyłki Nagrody (w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji).
 4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 5. Nagroda zostanie wysłana Kurierem pod wskazany przez Uczestnika adres w terminie nie później niż do 3 dni roboczych. Koszt wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.
 6. Losowanie Nagrody odbędzie się 28.11.2016. W losowaniu wezmą udział osoby, które spełniły czynności wymienione w ust. 3.
 7. O wygraniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem portalu Facebook. W przypadku nie podania danych adresowych do wysyłki – zostanie wylosowany nowy Uczestnik, który wygra Nagrodę.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@cupandyou.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony pisemnie droga elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu Cup and You, tj. www.cupandyou.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.