Rabat na zakupy za zapisanie się do newslettera

Co zrobić żeby otrzymać rabat na zakupy?
Krok 1. Zapisz się do newslettera, dzięki któremu na wskazany adres e-mail otrzymasz swój indywidualny kod rabatowy do wykorzystania w naszym sklepie. Do newslettera zapisać się możesz poniżej, podczas zakładania konta lub korzystając z bannera na stronie głównej naszego sklepu.

Krok 2. Złóż dowolne zamówienie w sklepie internetowym www.cupandyou.pl. Wykorzystaj otrzymany kod wpisując go w pole "kod rabatowy" rabat naliczany jest automatycznie.


 
Regulamin promocji "Rabat na zakupy za zapisanie się do newslettera"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem promocji  „Rabat na zakupy za zapisanie się do newslettera”  jest firma Cup and You, zwana dalej „Organizatorem”.
2.    Czas trwania Promocji obejmuje okres od 15 października 2018 roku aż do odwołania.
3.    Promocja dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.cupandyou.pl

§ 2 NAGRODY
1.    W Promocji zostanie przyznana nieograniczona ilość nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci kodów rabatowych na kolejny zakupy, o minimalnej wartości 5%.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1.    Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów dokonujących zakupu w sklepie internetowym www.cupandyou.pl
2.    Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
3.    W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji: a)   Zapisać się do newslettera (poprzez podanie prawidłowego adresu e-mail, na który Uczestnik otrzyma indywidualny kod rabatowy b)   Dokonać dowolnego zakupu w sklepie Internetowym www.cupandyou.pl c)   Podczas zakupów użyć otrzymanego kodu rabatowego, poprzez jego wpisanie w polu „kody rabatowego” w Koszyku zakupów. d)   Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”), dzięki któremu Uczestnik otrzyma produkty zamówione w sklepie w cenie obniżonej o procentową wartość otrzymanego kodu rabatowego. e)   Nagrody wysyłane są w jednej paczce wraz z zamówieniem w sklepie www.cupandyou.pl f)   W przypadku anulowania zakupu w sklepie Cup and You przez Uczestnika nagroda nie zostaje przyznana.

§ 4 NAGRODY 1)   W Promocji przyznawane są Nagrody w postaci indywidualnego kodu rabatowego do wykorzystania na zakupy w sklepie www.cupandyou.pl 2)   Minimalna wartość Nagrody to kod rabatowy (zw. Nagrodą) o wartości 5%. Wysokość zniżki uzależniona jest od aktualnie dostępnych kodów rabatowych. 3)   Kod rabatowy (zw. Nagrodą) można wykorzystać na zakup wszystkich produktów dostępnych w sklepie www.cupandyou.pli nie obejmuje kosztów dostawy zamówienia. 4)   Kod rabatowy (zw. Nagrodą) ma charakter czasowy i będzie możliwy do wykorzystania do wskazanego terminu. 5)   Podczas składania zamówienia wykorzystać można jednocześnie tylko jeden kod rabatowy (zw. Nagrodą). 6)   Kodu rabatowego (zw. Nagrodą) nie można spieniężyć i wymienić na gotówkę.

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1)   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail:biuro@cupandyou.pl 2)   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 3)   Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. 4)   Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony pisemnie droga elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 5)   Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1)   Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu Cup and You, tj. www.cupandyou.pl 2)   Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Zapisz się do newslettera
Odbierz 5% rabatu!