REGULAMIN SKLEPU WWW.CUPANDYOU.PL

I. Postanowienia Ogólne:

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę:

Cup and You Alicja Milek, Krzysztof Milek s.c.

ul. Gogolińska 4E

47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 7561979723

Filia:
Pl. Żeromskiego 8/2
47-100 Strzelce Opolskie

Konto bankowe (ING Bank Śląski S.A.):

42 1050 1487 1000 0092 3262 4883  ING Bank Śląski


2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym cupandyou.pl oraz sklepach powiązanych, zwanym dalej Klientem, a sprzedawcą zwanym dalej Sklepem.
3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez firmę Cup and You jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.


II. Przyjmowanie i realizacja zamówień:

4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.cupandyou.pl oraz bezpośrednio na opakowaniu. Zawartość produktu (kawa, herbata lub inne) pochodzi od producenta/importera wskazanego na opakowaniu. Zawartość (kawa, herbata lub inne) konfekcjonuje firma: Cup and You.

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad z wyjątkiem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez ww. strony internetowe. Do złożenia zamówienia nie trzeba zakładać konta ani rejestrować się na stronie. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail, że zamówienie dotarło do Sklepu.
6. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę kupna zamawianych towarów ze Sklepem z obowiązkiem zapłaty.
7. W zamówieniu Klient dokonuje:
a) wyboru zamawianych towarów
b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu, na jaki ma być wysłany towar
c) wyboru sposobu płatności
d) w razie potrzeby - wyboru wystawienia faktury VAT na firmę - w każdym innym przypadku faktura zostanie wystawiona na dane płatnika (akceptując regulamin każdy klient zgadza się na otrzymanie faktury za zakupu na adres e-mail podany w zamówieniu)
8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta - Sklep zwróci Klientowi całość wpłaty w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia na podane konto bankowe, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


III. Zmiany w zamówieniach:

10. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości, do momentu jego wysłania.


IV. Ceny towarów i wysyłki:

11. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto z VAT 23%, 8% lub 5% podawanymi w złotych polskich i nie zawierają kosztu dostawy. Obniżone stawki VAT zastosowano na podstawie rozporządzenia z dnia 01.08.2020 dla produktów:

- Rooibos/Honeybush czyste oraz z dodatkami: CN 1212 99 95 stawka VAT 5%
- Mieszanki owocowe: CN 2106 90 92 stawka VAT 8%
- Mieszanki ziołowe: CN 2106 90 98 stawka VAT 8%


12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

13. Koszty dostawy pokrywa Klient, są one niezmienne bez względu na ilość i wielkość zakupionych przedmiotów. Można się z nimi zapoznać w zakładce wysyłka i płatności


V. Czas realizacji zamówienia:

14.  Każdy towar wysyłany jest najpóźniej następnego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty. Zamówienia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu roboczym są wysyłane tego samego dnia.
15.  Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST  na adres wskazany przez Klienta. Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący go otrzyma.
16. Sposób i deklarowany przez przewoźników termin dostawy na terenie polski: 
-   Przesyłka kurierska - D+2 - termin gwarantowany


VI. Formy płatności:

17. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 
a)    płatność przy odbiorze. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta, 
b)    przelew elektroniczny (Przelewy24), przelew tradycyjny, karta kredytowa lub PayPal. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności bądź po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Termin zapłaty w przypadku zwykłych przelewów to 14 dni. Sklep nie pobiera dodatkowych opłat bez względu na wybraną formę płatności.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


VII. Reklamacje:

18. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy fizycznie.
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:
    - nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć
    - nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sklep lub reklamę
    - nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy okazji zawierania umowy, jeśli Sklep nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia.
19. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sklepu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
    - wymiany towaru na nowy,
    - naprawy towaru,
    - obniżenia ceny,
    - odstąpienia od umowy.
Wybór żądania zależy od Klienta.
20. Sklep odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
Terminu tego nie można skrócić, z wyjątkiem towarów używanych, przy których Sklep ogranicza okres swojej odpowiedzialności do roku.
Przez rok trwania odpowiedzialności Sklepu istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Taka sytuacja ułatwia złożenie reklamacji, gdyż to Sklep musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta.
W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12 a 24 miesiącem od wydania towaru, to Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.
21. Klient musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu.
O reklamacji wystarczy poinformować Sklep poprzez e-mail opisując jak najdokładniej zaistniały problem oraz określić swoje żądania.
Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych.
22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Cup and You będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Istnieje możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) https://ec.europa.eu/consumers/odr

23. Sprzedawane w Sklepie produkty nie posiadają gwarancji.


VIII. Prawo odstąpienia od umowy

24. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 30 dni jest liczony od następnego dnia od dnia otrzymania przesyłki. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od następnego dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
25. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego, pisemnego  oświadczenia. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
26. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient musi odesłać lub przekazać Sklepowi rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle przedmiot przed upływem terminu 14 dni. Towar należy odesłać na adres:

Cup and You Alicja Milek, Krzysztof Milek s.c.

Gogolińska 4E

47-100 Strzelce Opolskie


Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu (koszty pakowania oraz koszty transportu do Sklepu).
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Aby pobrać przykładowy formularz zwrotu towaru, prosimy kliknąć tu.
27. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał informację o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona na podane konto bankowe, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


IX. Dane osobowe

28. Podanie danych osobowych w formularzu zamówieniowym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji zamówienia. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania - bycia zapomnianym.

29. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. Polityka prywatności - więcej informacji
30. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).


X. Postanowienia końcowe

31. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

POLITYKA COOKIES

    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma Cup and You.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; więcej informacji pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Chcesz otrzymać 5% zniżki na zakupy?
Zapisz się do naszego newslettera!