Saszetka gratis za polubienie na Facebooku

Co zrobić żeby otrzymać saszetkę herbaty gratis?
Krok 1. Polub nasz Fanpage Facebook - https://www.facebook.com/cupandyou
Krok 2. Dokonaj dowolnego zakupu w sklepie cupandyou.pl
Saszetka  zostanie dostarczona przez kuriera razem z Twoim zamówieniem.

Saszetka gratis
 
Regulamin promocji "Saszetka gratis za like"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem promocji  „Saszetka gratis za like”  jest firma Cup and You, zwana dalej „Organizatorem”.
2.    Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1. listopada 2016 roku aż do odwołania.
3.    Promocja dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.cupandyou.pl

§2 NAGRODY
1.    W Promocji zostanie przyznana nieograniczona ilość nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci saszetki z herbatą lub kawą (smak wybrany losowo), o wartości jednostkowej 4 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).


§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1.    Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów dokonujących zakupu w sklepie internetowym www.cupandyou.pl.
2.    Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
3.    W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
a)    polubić Fanpage Cup and You na Facebooku tj. https://www.facebook.com/cupandyou
b)    dokonać dowolnego zakupu w sklepie internetowym cupandyou.pl,
c)    w  formularzu zamówieniowym w okienku login „Saszetka gratis za polubienie na Facebook'u” wpisać login Facebook, z którego dokonano polubienia Fanpage Cup and You,
d)    wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
e)    nagrody wysyłane są w jednej paczce wraz z zamówieniem w sklepie www.cupandyou.pl.
f)     w przypadku anulowania zakupu w sklepie Cup and You  przez Uczestnika nagroda nie zostaje przyznana.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@cupandyou.pl
2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4.    Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony pisemnie droga elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu Cup and You, tj. www.cupandyou.pl.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Chcesz otrzymać 5% zniżki na zakupy?
Zapisz się do naszego newslettera!