Wysyłka na prezent z osobistą wiadomością

Dokładamy wszelkiej staranności, aby każde zamówienie traktowane było jako Prezent. No bo przecież jeśli nie zamawiasz dla kogoś, to będzie Twój Prezent. Ale jeśli masz ochotę sprawić komuś radość, zamówienie możesz wysłać bezpośrednio do tej osoby razem z Twoją wiadomością. Paragon/Fakturę za zakupy wyślemy na Twoją skrzynkę pocztową (e-mail). Opcja ta jest darmowa, znajdziesz ją po kliknięciu "PRZEJDŹ DO KASY" w koszyku.

Co zrobić aby wysłać zamówienie na prezent z osobistą wiadomością?
Krok 1. W sklepie www.cupandyou.pl wybierz Prezent (dowolny produkt, za dowolną kwotę), który chcesz wysłać.
Krok 2. Podczas procesu realizacji zamówienia zaznacz pole „wiadomość prezentowa”. W polu, które pojawi się po odznaczeniu tej opcji - wpisz wiadomość, którą masz ochotę wysłać razem z prezentem.
Krok 3. Podczas procesu realizacji zamówienia w polu „Adres rozliczeniowy” wpisz swoje dane (faktura/paragon zostanie wysłany na wskazany w formularzu adres e-mail). Następnie zaznacz pole „dostawa pod inny adres” i uzupełnij formularz o dane osoby, do której chcesz wysłać Prezent.
Krok 3. Opłać zamówienie dowolną formą płatności.
  „Wysyłka na prezent z osobistą wiadomością” jest opcją gratis.

Wysyłka na prezent

Regulamin promocji "Wysyłka na prezent z osobistą wiadomością"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem promocji  "Wysyłka na prezent z osobistą wiadomością" jest firma Cup and You, zwana dalej „Organizatorem”.
2.    Czas trwania Promocji obejmuje okres od 20. stycznia 2017 roku aż do odwołania.
3.    Promocja dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.cupandyou.pl

§2 WARUNKI PROMOCYJNE
1.    W ramach Promocji klient otrzyma możliwość wysłania zamówienia na prezent z osobistą wiadomością. Opcja ta jest darmowa i dostępna dla każdej osoby (zwanej dalej „Klientem”), która złoży zamówienie w sklepie internetowym www.cupandyou.pl

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1.    Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów dokonujących zakupu w sklepie
internetowym www.cupandyou.pl za dowolną kwotę
2.    Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
3.    W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania „wysyłki na prezent z osobistą wiadomością" Klient spełnia następujące warunki:
-  dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.cupandyou.pl na dowolną kwotę ,
- podczas procesu realizacji zamówienia zaznacza pole „wysyłka na prezent z osobistą wiadomością”. W polu, które pojawi się po zaznaczeniu tej opcji wpisuje wiadomość, którą zamierza wysłać razem z prezentem (zamówieniem),
- opłaca zamówienie dowolną formą płatności.
4.    Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika (Klienta) do Promocji. Zgłoszenie do Promocji równocześnie oznacza akceptację Regulaminu promocji oraz wyrażenie zgody na otrzymanie faktury/paragonu na wskazany w formularzu rozliczeniowym adres e-mail.
6.    Przesyłki, dla których została wybrana opcja "Wysyłka na prezent z osobistą wiadomością" zostaną specjalnie oznaczone etykietą „Prezent”, jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy odebrania przesyłki przez osobę wskazaną w formularzu „adres do dostawy”. Jeśli zachodzi obawa, że osoba do której wysyłany jest prezent, może nie odebrać przesyłki – rekomendowane jest poinformowanie tej osoby o prezencie przez Klienta.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku pojawienia się wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe w wiadomości przekazanej przez Uczestnika do odbiorcy.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@cupandyou.pl
2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4.    Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony pisemnie droga elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu Cup and You, tj. www.cupandyou.pl.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Chcesz otrzymać 5% zniżki na zakupy?
Zapisz się do naszego newslettera!